தாருல் அர்கம் அரபிக் அகாடமி

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அன்புள்ளவர்களே! இன்ஷாஅல்லாஹ் தமிழ் மொழி மூலம் அரபி மொழியை எளிமையாக கற்க ஒரு சிறந்த  ஏற்பாட்டை  நமது  தளத்தில் தருவதற்கு முனைந்துள்ளோம் .இதன் மூலம் நீங்கள் அரபி எழுதவும் படிக்கவும்  செய்யலாம்.

அரபிக் வகுப்புகள்

Whatever your company is most known for should go right here, whether that's bratwurst or baseball caps or vampire bat removal.

Learn More

தஜ்வீத் வகுப்புகள்

What's another popular item you have for sale or trade? Talk about it here in glowing, memorable terms so site visitors have to have it.

Learn More

இஸ்லாமிய பாடம்

Don't think of this product or service as your third favorite, think of it as the bronze medalist in an Olympic medals sweep of great products/services.

Learn More

Your Main Message

Use this space to tell people what your company does and why and how it does it. What're you known for? Who likes you? What's your number one competitive advantage?